Breaking news
  1. Μεγάλη εκτός έδρας νίκη που συνοδεύτηκε και με εξαιρετική εμφάνιση πέτυχαν οι «μικροί» του Γ.Σ.Σκιαθου
  2. Δύο αθλήτριες του Γ.Σ Σκιάθου επιλέχθηκαν ανάμεσα στις 50 πιο ταλαντούχες αθλήτριες σε όλη την Ελλάδα για τα έτη 2003-04.
  3. Γ.Σ ΣΚΙΑΘΟΥ vs ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ
  4. Προσθήκη τρίτης μπασκετας λόγο μεγάλης συμμετοχής στα παιδιά Α & Β δημοτικου Σκιάθου
  5. Γ.Σ Σκιάθου VS Κένταυρος Ζαγοράς 76 -69

FAQ Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Το F.A.Q (frequently asked questions ) ειναι απαντήσεις σε  ερωτήσεις που μπορεί μα έχετε σε διάφορα θέματα που αφορούν τον σύλλογο και γενικά τον Αθλητισμό στην Σκιάθο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι αθλητικό σωματείο

Σύμφωνα με το νόμο 2725/1999, Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Ο ανωτέρω νόμος είναι αυτός που διέπει τον αθλητισμό (ερασιτεχνικό και επαγγελματικό) στη χώρα μας και θεσπίζει το πλαίσιο στο οποίο είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί όποιος θέλει να λάβει μέρος σε επίσημους αθλητικούς αγώνες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι ερασιτέχνες αθλητές είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν δελτίο σε ένα νομίμως συστημένο και αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, το οποίο να είναι με τη σειρά του μέλος σε αναγνωρισμένη από το κράτος αθλητική Ομοσπονδία για το άθλημα το οποίο πρόκειται. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες για κάθε άθλημα είναι και αυτές σωματεία και ως μέλη τους έχουν όλα τα αθλητικά σωματεία που αναπτύσσουν το συγκεκριμένο άθλημα.

Πώς ιδρύεται

Για την ίδρυση αθλητικού σωματείου απαιτούνται 20 τουλάχιστον ενήλικες οι οποίοι συνέρχονται και αποφασίζουν το καταστατικό που θα διέπει τη λειτουργία του και ορίζουν προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τα της νομίμου συστάσεως του σωματείου σύμφωνα με το νόμο. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Συνεπώς οι εν ενεργεία αθλητές δεν μπορούν να είναι καν μέλη του αθλητικού σωματείου. Κατά τη συστατική συνέλευση τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου υπογράφουν την ιδρυτική πράξη του σωματείου, το κείμενο του καταστατικού και το πρακτικό εκλογής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής (βλ. Υποδείγματα κατωτέρω).

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η διοικούσα επιτροπή παραδίδει σε δικηγόρο, ο οποίος συντάσσει αίτηση και την καταθέτει στο πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου. Με την κατάθεση της αιτήσεως, ο δικηγόρος λαμβάνει ημερομηνία της δικασίμου που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως για τη σύσταση του σωματείου, το δικαστήριο ελέγχει εάν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Αστικού Κώδικα και του νόμου 2725/1999 για τη σύσταση αθλητικού σωματείου.

Αν όλα είναι όπως πρέπει, το δικαστήριο εγκρίνει τη σύσταση του νέου σωματείου και εκδίδει σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή επιμελεία του δικηγόρου κοινοποιείται στη Νομαρχία και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του ταμείου νομικών και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του σωματείου. Τέλος με νέα αίτηση προς το αρμόδιο πρωτοδικείο, το σωματείο καταχωρείται στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να υφίσταται νομικά. Το συνολικό κόστος σύστασης του σωματείου κυμαίνεται περίπου στα 600 ευρώ.

Τι είναι τα νομικά πρόσωπα.

Όταν περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ενεργήσουν από κοινού επιδιώκοντας ένα σκοπό ή εκφράζοντας σε κοινή συνισταμένη συγκεκριμένες κάθε φορά απόψεις, ανακύπτει η ανάγκη θέσπισης κανόνων καθορισμού αυτής της κοινής συνισταμένης και της εξωτερίκευσής της με συγκεκριμένους εκπροσώπους. Ανακύπτει με άλλα λόγια η ανάγκη σύστασης ενός νομικού μορφώματος που ονομάζεται νομικό πρόσωπο.

Ανάλογα με τη φύση και το είδος του σκοπού οι νόμοι προβλέπουν πολλές κατηγορίες νομικών προσώπων. Μια μεγάλη διάκρισή τους είναι τα εμπορικά κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (εταιρίες) και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού. Ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού, βρίσκεται και το αθλητικό σωματείο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

θέλω να γράψω το παιδί μου στο Μπάσκετ η το Βόλεϋ τι πρέπει να κάνω

Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το προπονητή του αθλήματος που σας ενδιαφέρει και εκείνος θα σας ενημερώσει με όλες τις λεπτομέρειες για την εγγραφή του παιδιού σας στο Μπάσκετ η το Βόλεϋ .

Προπονητές Μπασκετ  του Γ.Σ Σκιαθου

Προπονητες στο Βολευ του Γ.Σ Σκιάθου

Δεν βρήκατε απάντηση στην ερώτησή σας;

Feedback

Сheck out our Instagram profile and follow us for bursts of inspiration

Η Επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Σ Σκιάθου ενημερώνετε καθημερινά. Ενημερωθείτε για τους επερχόμενους αγώνες , αποτελέσματα και βίντεο όλων των τμημάτων Μπάσκετ και Βόλεϋ. Απόρριψη