Συγκροτήθηκε την σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ Σκιάθου όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Κατόπιν συνεδρίασης η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 • ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • Α ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ
 • Β ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
 • ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΚΑΖΗ ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ
 • ΤΑΜΊΑΣ: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • Α ΈΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ: ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
 • Β ΈΦΟΡΟΣ: ΚΌΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ
 • ΜΕΛΟΣ: ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • ΖΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
 • ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ
 • ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΉ